fredag 16. august 2013

Første fyring

foto Signe Hultgren
  
foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem

 foto Frode Gjedrem
foto Tina Dokken

torsdag 1. august 2013

Grindbygget reises, ovnen bygges

arbeidet er igang

Frode jobber og jobber

Trine konsentrert om innfelling

Nils i tankeboksenHipp hurra, da var det straks under tak!

Så kommer ovnen